Pytanie z za 2 punkty

Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu?

!
Związek z bezpieczeństwem
Zachowanie odpowiedniego odstępu podczas wymijania jest istotnym czynnikiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym