Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość i stosowanie się do znaków dawanych przez osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnę eliminuje sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu dzieci i innych osób przechodzących przez nadzorowane przejście