Pytanie z za 3 punkty

Jak długo należy ręcznie stabilizować głowę poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego?

  1. Aż zacznie nią poruszać.
  2. Do przejęcia stabilizacji przez członka zespołu ratownictwa medycznego.
  3. Do czasu stwierdzenia ruchomości jego nóg.
!
Związek z bezpieczeństwem
Statystycznie duża liczba poszkodowanych ma uraz kręgosłupa, dlatego ważne jest, by stabilizować głowę, uchroni to przed urazem wtórnym kręgosłupa.