Pytanie z za 3 punkty

Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić wyłącznie w lewo?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niezastosowanie się do obowiązku jazdy w kierunku wskazanym na znaku C-4 rodzi poważne zagrożenia spowodowania wypadku drogowego.