Pytanie z za 3 punkty

Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy w tej sytuacji należy przyśpieszyć, aby zdążyć przejechać przed pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka?

!
Związek z bezpieczeństwem
Brak znajomości wiedzy o ruchu pojazdów, w zakresie przecinania się kierunków ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną oraz ograniczeniami z tym związanymi może być przyczyną bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić