Pytanie z za 2 punkty

Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone przy pomocy znaków drogowych?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niezastosowanie się do znaku A-5 rodzi poważne zagrożenia spowodowania wypadku drogowego.