Pytanie z za 1 punkt

Chcesz wysadzić pasażera. Czy za tym znakiem możesz się zatrzymać w dowolnym miejscu przy prawej krawędzi jezdni?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość i stosowanie zasad zachowania sie w tunelu, w tym dotyczących zatrzymywania się, ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego