Pytanie z za 3 punkty

Czy w przedstawionej sytuacji w obszarze zabudowanym, masz obowiązek zmniejszyć prędkość, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu?

!
Związek z bezpieczeństwem
Brak wiedzy dotyczącej prawidłowych zachowań kierującego pojazdem, wobec włączającego się do ruchu autobusu z przystanku. - doprowadzić może do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.