Pytanie z za 3 punkty

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo?

!
Związek z bezpieczeństwem
Konfrontacja, której skutkiem jest bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia