Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo?

!
Związek z bezpieczeństwem
Brak znajomości wiedzy o ruchu pojazdów, w zakresie przecinania się kierunków ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną oraz ograniczeniami z tym związanymi może być przyczyną bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić