Podstawowe (263)
 1. Czy znaki ostrzegawcze zobowiązują kierującego…
 2. Czy kierujący tramwajem jest obowiązany do stosowania…
 3. Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo?
 4. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić…
 5. Czy w tej sytuacji włączasz się do ruchu?
 6. Czy w tej sytuacji kierujący tramwajem jest…
 7. Czy w tej sytuacji, masz obowiązek zatrzymać pojazd i…
 8. Czy w tej sytuacji, masz obowiązek ustąpić…
 9. Czy skręcanie w prawo na skrzyżowaniu wymaga od…
 10. Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar…
 11. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachowania…
 12. Czy po wykonaniu manewru skrętu masz obowiązek…
 13. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną…
 14. Czy w tej sytuacji, ze względu na położenie torów…
 15. Czy podczas cofania tramwajem motorniczy ma…
 16. Czy w tej sytuacji kierujący tramwajem ma obowiązek…
 17. Czy tramwaj, jako pojazd szynowy posiada…
 18. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachowania…
 19. Czy ten znak oznacza, że dzieci przeprowadzane są w…
 20. Czy w tej sytuacji powinieneś spodziewać się, że tym…
 21. Czy wskazane jest użycie gaśnicy proszkowej do…
 22. Czy kierując tramwajem możesz opuścić miejsce wypadku…
 23. Czy jako uczestnik wypadku drogowego masz obowiązek…
 24. Czy widząc ten znak jesteś ostrzegany o zbliżaniu…
 25. Czy widząc ten znak ostrzegawczy, motorniczy…
 26. Czy zakaz wyrażony widocznym znakiem zostanie…
 27. Czy na najbliższym skrzyżowaniu torów lub ich…
 28. Czy w tej sytuacji kierujący tramwajem jest…
 29. Czy widząc taki sygnał, kierujący tramwajem musi…
 30. Czy sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami…
 31. Czy ten sygnał oznacza, że za chwilę zapali się…
 32. Czy w tej sytuacji, kierujący tramwajem musi czekać…
 33. Czy przy tym układzie świateł, kierując tramwajem…
 34. Czy to oznakowanie poziome wskazuje, że motorniczy…
 35. Czy w tym miejscu powinieneś spodziewać się…
 36. Czy kierując tramwajem włączającym się do ruchu…
 37. Czy ruszając po zatrzymaniu tramwaju wymuszonym przez…
 38. Czy w tej sytuacji, włączając się do ruchu, masz…
 39. Czy w tej sytuacji, masz obowiązek stosować się do…
 40. Czy w tej sytuacji, masz obowiązek zatrzymać tramwaj…
 41. Czy w tej sytuacji kmasz obowiązek sygnalizować…
 42. Czy ten znak zobowiązuje Cię do zachowania…
 43. Czy ten znak zobowiązuje Cię do zachowania…
 44. Czy włączając się do ruchu przy wyjeździe z zajezdni…
 45. Czy w takiej sytuacji masz prawo ruszyć nie czekając…
 46. Czy motorniczych obowiązuje taka sama norma…
 47. Czy motorniczy przed rozpoczęciem pracy może przyjąć…
 48. Czy motorniczy przed rozpoczęciem pracy powinien…
 49. Czy kierowanie tramwajem pod wpływem środków…
 50. Czy wychodząc z tramwaju podczas postoju na pętli…
 51. Czy kierując tramwajem powinieneś spodziewać się, że…
 52. Czy podczas długotrwałej awarii możesz pozwolić…
 53. Czy jako motorniczy jesteś zobowiązany do podania…
 54. Czy jesteś zobowiązany podać dane firmy, w której…
 55. Czy jako motorniczy, niezależnie od tego, czy…
 56. Czy zmęczenie może powodować skutki zbliżone do…
 57. Czy przejeżdżając obok tramwaju stojącego na…
 58. Czy uczestnicząc w wypadku, w którym są zabici lub…
 59. Czy uczestnicząc w wypadku, w którym są zabici lub…
 60. Czy w tej sytuacji motorniczy posiada pierwszeństwo…
 61. Czy w tej sytuacji, motorniczy posiada pierwszeństwo…
 62. Czy w tej sytuacji motorniczy ma obowiązek ustąpić…
 63. Czy ograniczenie prędkości, umieszczone pod tym…
 64. Czy w tej sytuacji motorniczy ma obowiązek zatrzymać…
 65. Czy w tej sytuacji motorniczy ma pierwszeństwo…
 66. Czy w tej sytuacji masz prawo pojechać na wprost?
 67. Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo?
 68. Czy w tej sytuacji powinieneś być przygotowany do…
 69. Czy masz prawo zaprzestać sygnalizowania zamiaru…
 70. Czy w tej sytuacji masz obowiązek użyć kierunkowskazu…
 71. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę…
 72. Czy w tej sytuacji masz obowiązek umożliwić kierowcy…
 73. Czy w tej sytuacji powinieneś być przygotowany na to…
 74. Czy w tej sytuacji motorniczy powien zaczekać, aż…
 75. Czy dozwolone jest wyprzedzanie na przejeździe dla…
 76. Czy w tej sytuacji będziesz miał pierwszeństwo przed…
 77. Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo możesz przyjąć…
 78. Czy w tej sytuacji motorniczy jest zobowiązany…
 79. Czy w tej sytuacji samochód nadjeżdżający z prawej…
 80. Czy znak ostrzegawczy "oszronienie jezdni"…
 81. Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar…
 82. Czy motorniczemu wolno podczas kierowania tramwajem…
 83. Czy podczas kierowania tramwajem dozwolone jest…
 84. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, w którym są…
 85. Czy masz obowiązek, o ile to możliwe, usunąć tramwaj…
 86. Czy uczestnicząc w wypadku, masz obowiązek podać…
 87. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, masz obowiązek…
 88. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, masz obowiązek…
 89. Czy widoczna z prawej strony linia ciągła zezwala na…
 90. Czy omijając pojazd do nauki jazdy, masz obowiązek…
 91. Czy wjeżdżając na tak oznakowane skrzyżowanie masz…
 92. Czy podczas kierowania tramwajem masz prawo rozmawiać…
 93. Czy w tej sytuacji, przejeżdżając obok przystanku…
 94. Czy uniesiona ręka policjanta oznacza mającą nastąpić…
 95. Czy w tak oznakowanym miejscu masz obowiązek być…
 96. Czy wjeżdżając na tak oznakowane skrzyżowanie masz…
 97. Czy ten znak ostrzegawczy, oznacza pierwszeństwo…
 98. Czy ten znak ostrzegawczy dotyczy kierującego tramwajem?
 99. Czy te znak,i zawsze zobowiązują kierującego…
 100. Czy ten znak ostrzega Cię, że nie dalej niż za 100m…
 101. Czy ograniczenie prędkości, określone przez ten znak…
 102. Czy ten znak informacyjny wskazuje początek odcinka…
 103. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek…
 104. Czy znak umieszczony na przewodzie trakcyjnym…
 105. Czy przed ręcznym przełożeniem zwrotnicy motorniczy…
 106. Czy w czasie postoju na pętli masz prawo opuścić…
 107. Czy motorniczy ma prawo prowadzić tramwaj w stanie po…
 108. Czy motorniczy, uwzględniając wszystkie formy…
 109. Czy podczas kierowania tramwajem masz prawo rozmawiać…
 110. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać za sygnalizator…
 111. Zamierzasz skręcić w lewo na tym skrzyżowaniu. Czy…
 112. Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zmianę…
 113. Czy motorniczemu wykonującemu przewozy pasażerskie…
 114. Czy w tej sytuacji powinieneś spodziewać się pojazdów…
 115. Czy w przedstawionej sytuacji, masz prawo dojechać do…
 116. Czy w tej sytuacji, masz obowiązek zatrzymać tramwaj…
 117. Czy masz obowiązek zatrzymać tramwaj na linii…
 118. Czy na tym skrzyżowaniu motorniczy ma obowiązek…
 119. Czy za widocznym znakiem masz obowiązek ustąpić…
 120. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przejazdu przed…
 121. Czy w tym miejscu przecięcia torów masz pierwszeństwo…
 122. Czy motorniczy ma prawo zwiększyć prędkość, gdy…
 123. Czy konieczność zachowania bezpiecznego odstępu od…
 124. Czy podczas omijania masz w każdym przypadku…
 125. Czy w tej sytuacji motorniczy wykonuje manewr wymijania?
 126. Czy w tej sytuacji wykonujesz manewr omijania?
 127. Czy w każdym przypadku masz obowiązek zachować…
 128. Czy motorniczy, który nie ma możliwości obserwacji…
 129. Czy motorniczy, który źle przełożył zwrotnicę i…
 130. Czy masz obowiązek zachować szczególną ostrożność…
 131. Czy wobec pieszych zachowujących się w widoczny…
 132. Czy za widocznym na pierwszym planie znakiem…
 133. Czy na najbliższym skrzyżowaniu torów powinieneś…
 134. Czy ze względu na nakaz zabezpieczenia pojazdu w…
 135. Czy znak umieszczony pod sygnalizacją oznacza zakaz…
 136. Czy widoczna na jezdni linia łamana wyznacza miejsce…
 137. Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz obowiązek…
 138. Czy widoczny na jezdni znak "linia łamana" wyznacza…
 139. Czy w tej sytuacji wykonujesz manewr wyprzedzania?
 140. Czy w takiej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszym?
 141. Czy, ograniczenie prędkości określone przez ten znak…
 142. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać za sygnalizator?
 143. Kierujesz pojazdem szynowym. Jak postąpisz, gdy…
 144. Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzania tramwajem…
 145. Czy zbliżając się do miejsca oznaczonego tym znakiem…
 146. Czy zbliżając się do miejsca oznaczonego tym znakiem…
 147. Czy ten znak informuje o przejściu dla pieszych, po…
 148. Czy dopuszczalna prędkość tramwaju na drodze…
 149. Czy to ograniczenie prędkości obowiązuje kierującego…
 150. Czy ten znak zobowiązuje Cię do zatrzymania tramwaju…
 151. Czy ten znak ostrzega Cię o zwrotnicy wielostronnej?
 152. Czy ten znak zakazuje Ci wjazdu tramwajem na…
 153. Czy ten znak ostrzega Cię o zbliżaniu się do miejsca…
 154. Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do…
 155. Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do znacznego…
 156. Czy ten znak ostrzega cię o znacznym spadku podłużnym…
 157. Czy ten znak ostrzega cię o znacznym wzniesieniu toru…
 158. Czy ten znak ostrzega cię o zbliżaniu się do…
 159. Czy ten znak zobowiązuje Cię do zachowania…
 160. Czy ten znak, zabrania Ci przekraczania prędkości…
 161. Czy zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje od miejsca…
 162. Czy zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje od miejsca…
 163. Czy ten znak zabrania ci wjazdu tramwajem na…
 164. Czy za tym znakiem możesz jechać z prędkością 20 km/h?
 165. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać za sygnalizator?
 166. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę…
 167. Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo na skrzyżowaniu?
 168. Czy widząc ten sygnał możesz skręcić w prawo?
 169. Czy widząc ten sygnał masz prawo skręcić w lewo?
 170. Czy widząc ten sygnał masz prawo wjechać za sygnalizator?
 171. Czy ten sygnał oznacza, że podczas skrętu w lewo nie…
 172. Czy ten sygnał oznacza, że podczas skrętu w lewo…
 173. Czy kierując tramwajem, masz obowiązek zatrzymać się…
 174. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed…
 175. Czy kierując tramwajem i skręcając w lewo na…
 176. Czy kierując tramwajem i zbliżając się do…
 177. Czy kierując tramwajem i zbliżając się do…
 178. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem…
 179. Czy w tej sytuacji powinieneś ustąpić pierwszeństwa…
 180. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić…
 181. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem…
 182. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdami…
 183. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić…
 184. Czy w tej sytuacji powinieneś zatrzymać się…
 185. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie?
 186. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed…
 187. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać za sygnalizator?
 188. Czy w tej sytuacji masz prawo opuścić skrzyżowanie…
 189. Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w lewo, masz…
 190. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać za sygnalizator?
 191. Czy widząc taką postawę policjanta kierującego ruchem…
 192. Czy widząc taką postawę policjanta kierującego ruchem…
 193. Czy widząc taką postawę policjanta kierującego ruchem…
 194. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę?
 195. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się?
 196. Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo bez zatrzymania?
 197. Czy w tej sytuacji, skręcając w lewo do zajezdni…
 198. Czy wyjeżdżając z zajezdni, masz pierwszeństwo przed…
 199. Czy w tej sytuacji, wyjeżdżając z pętli, masz…
 200. Czy w tej sytuacji, skręcając w lewo do zajezdni…
 201. Czy w tej sytuacji podczas skrętu, masz obowiązek…
 202. Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar…
 203. Czy w tej sytuacji podczas skrętu w lewo masz…
 204. Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar…
 205. Czy takie ustawienie zwrotnicy umożliwi manewr skrętu…
 206. Czy cofanie tramwajem dwuwagonowym jest zawsze zabronione?
 207. Czy masz prawo zatrzymać na zwrotnicy tramwaj…
 208. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić rowerzystę?
 209. Czy w tej sytuacji, kierując tramwajem, masz prawo…
 210. Czy w tej sytuacji, na obszarze zabudowanym, masz…
 211. Czy na obszarze zabudowanym masz prawo wyprzedzić…
 212. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić motocyklistę…
 213. Czy będąc wyprzedzanym przez inny pojazd masz prawo…
 214. Czy podczas wyprzedzania masz prawo przekroczyć…
 215. Czy kierując tramwajem, masz prawo na nieoświetlonej…
 216. Czy kierując tramwajem podczas zatrzymania…
 217. Czy podczas zatrzymania tramwaju, które wynika z…
 218. Czy kierując tramwajem podczas jazdy od zmierzchu do…
 219. Czy kierując tramwajem z włączonymi światłami…
 220. Czy w tej sytuacji możesz użyć sygnału dźwiękowego?
 221. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną…
 222. Czy wyjeżdżając z zajezdni na drogę, masz obowiązek…
 223. Czy w tej sytuacji powinieneś rozpocząć hamowanie?
 224. Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego?
 225. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować ostrożność?
 226. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną…
 227. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się w…
 228. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę pod…
 229. Czy w tej sytuacji powinieneś przygotować się do hamowania?
 230. Czy w tej sytuacji powinieneś uważnie obserwować…
 231. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić…
 232. Czy w tej sytuacji, kierując tramwajem, masz prawo…
 233. Czy w tej sytuacji, kierując tramwajem, masz…
 234. Czy masz prawo wyprzedzić rowerzystę, jeśli odstęp…
 235. Czy masz obowiązek upewnić się, że wszyscy…
 236. Czy masz prawo wjechać na teren zajezdni nie…
 237. Czy masz obowiązek zabezpieczyć tramwaj przed…
 238. Czy zanim oddalisz się od tramwaju, masz obowiązek…
 239. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, w którym są…
 240. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, w którym są…
 241. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, w którym są…
 242. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, w którym nie ma…
 243. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, masz obowiązek…
 244. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, masz obowiązek…
 245. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym masz obowiązek…
 246. Czy zażycie amfetaminy może powodować zwiększenie…
 247. Czy zażywanie leków uspokajających lub nasennych…
 248. Czy spożyty alkohol wpływa na zmianę pola widzenia…
 249. Czy substancje psychoaktywne, wpływają na zdolność…
 250. Czy w każdym przypadku, po zażyciu leku przepisanego…
 251. Czy zamierzając kierować tramwajem po zażyciu leków…
 252. Czy kierujący pojazdem ciężarowym, zatrzymując się w…
 253. Czy masz obowiązek stosować się do poleceń lub…
 254. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przecięcia z…
 255. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpienia…
 256. Czy na takich światłach możesz poruszać się w dzień w…
 257. Czy możesz poruszać się na światłach przeciwmgłowych…
 258. Czy masz obowiązek wyłączyć światła przeciwmgłowe…
 259. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu…
 260. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zwiększyć uwagę w…
 261. Czy w tej sytuacji powinieneś zwiększyć uwagę, w…
 262. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu…
 263. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć…
Specjalistyczne (166)
 1. Jak często należy obracać poszkodowanego nieurazowego…
 2. Stwierdzasz brak oddechu u dziecka. Nie masz nikogo…
 3. Co należy zrobić w przypadku krwotoku z nosa?
 4. Czym należy poprzedzić uciskanie klatki piersiowej u…
 5. Który z objawów wskazuje na złamanie żeber u…
 6. Poszkodowany ma złamanie zamknięte kończyny dolnej i…
 7. Co należy zrobić w przypadku podejrzenia urazu…
 8. W jakim przypadku u poszkodowanego nie zastosujesz…
 9. W jaką liczbę gaśnic musi być wyposażony skład dwuwagonowy?
 10. Który z czynników atmosferycznych zmniejsza możliwość…
 11. Czy kierując tramwajem jesteś obowiązany mieć przy…
 12. Kto jest uprawniony do kontroli dokumentów…
 13. Czy hamulce szynowe zadziałają po awarii przetwornicy?
 14. Jeśli tramwaj, wyposażony w hamulec szczękowy toczy…
 15. W jaki sposób kierujący tramwajem powinien hamować?
 16. Jak, kierując tramwajem, powinieneś zareagować, gdy…
 17. Jak się zachowasz wjeżdżając na skrzyżowanie równorzędne?
 18. Z jakiego powodu motorniczy powinien zwolnić…
 19. Która z wymienionych przyczyn może powodować przerwy…
 20. Jaki skutek może wywołać wyszczerbienie grafitowej…
 21. Kiedy używa się hamulca mechanicznego (nazywanego też…
 22. Który z wymienionych czynników powoduje działanie…
 23. Od czego zależy sprawność hamulców elektrodynamicznych?
 24. Co należy zrobić aby zwolnić (zluzować) hamulce…
 25. Jakiego rodzaju hamulcem jest hamulec postojowy?
 26. Jaki skutek wywoła zatrzymanie wagonu w miejscu styku…
 27. W jakich sytuacjach motorniczy może wpuścić lub…
 28. Które, z tych oznaczeń tramwaju, oprócz oznakowania…
 29. W jakich miejscach motorniczy może wpuszczać lub…
 30. Czy kierując tramwajem, masz obowiązek posiadać przy…
 31. Jak należy postąpić w przypadku wymiany przepalonego…
 32. Co powinien zrobić motorniczy przed rozpoczęciem…
 33. Jaka pozycja motorniczego jest prawidłowa podczas…
 34. W jakim miejscu motorniczy może wypuścić pasażerów z…
 35. Co powinien zrobić motorniczy, aby bezpiecznie…
 36. Jak powinien zachować się motorniczy przed wyjściem z…
 37. Co może być przyczyną przerwania jazdy w czasie…
 38. Jak powinieneś zachować się, gdy kierujesz tramwajem…
 39. Jak powinien zachować się motorniczy przejeżdżając…
 40. W jaki sposób powinien jechać motorniczy zbliżając…
 41. W jakiej sytuacji motorniczy może bezpiecznie…
 42. Jakiego zachowania wymaga od motorniczego przejazd…
 43. Jaką zasadą techniki jazdy powinien kierować się…
 44. Jaki wpływ na obsługę urządzeń sterujących ma…
 45. Jeśli wystąpi poślizg kół tramwaju w czasie rozruchu…
 46. Co powinien zrobić motorniczy podczas nagłego…
 47. Jak należy prowadzić rozruch tramwaju?
 48. Które hamulce są wykorzystane do łagodnego…
 49. Jaki skutek może spowodować łuk elektryczny…
 50. Kiedy motorniczy ma obowiązek dostosowania prędkości…
 51. Co motorniczy powinien zrobić, gdy po wejściu…
 52. Co powinien zrobić motorniczy dojeżdżając do…
 53. Co powinien zrobić motorniczy po ruszeniu tramwajem?
 54. W jaki sposób motorniczy powinien przejeżdżać pod…
 55. Co spowoduje wciśnięcie czuwaka podczas postoju tramwaju?
 56. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość tramwaju…
 57. Z czym powinien liczyć się motorniczy holując…
 58. Czy zmniejszenie prędkości tramwaju podczas…
 59. Na jakim odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości…
 60. Na jakim odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości…
 61. Jak powinien zachować się motorniczy na odcinku za…
 62. Jaki skutek wywoła użycie piasecznic podczas rozruchu…
 63. W którego rodzaju gaśnicę powinien być wyposażony tramwaj?
 64. Czy jazda tramwajem bez osłony sprzęgów…
 65. W której sytuacji powinieneś używać świateł…
 66. W którym przypadku masz prawo wyjechać z zajezdni…
 67. Które hamulce pełnią w tramwaju funkcję awaryjnych?
 68. Do czego służy obwód blokady jazdy ("zielona linia")?
 69. Jaki skutek wywoła użycie piasecznic podczas…
 70. W jaki sposób motorniczy może regulować siłę…
 71. Jaki powinien być odstęp od poprzedzającego tramwaju…
 72. Które z wymienionych hamulców zostaną uruchomione…
 73. Jak należy się zachować wjeżdżając na przystanek?
 74. W jaki sposób należy hamować po wyprowadzeniu…
 75. Co powinieneś założyć ustalając odstęp od…
 76. Od czego może zależeć bezpieczny odstęp od…
 77. Do czego powinna być dostosowana w szczególności…
 78. Jak powinieneś zachować się, gdy kierując tramwajem…
 79. Jaki skutek wywołuje zalegająca na torach substancja…
 80. Jaki wpływ na zachowanie tramwaju ma obecność liści…
 81. Jaki wpływ na stan torowiska ma początkowa faza opadów?
 82. Kiedy opady deszczu mają największy wpływ na rozruch…
 83. Co zwiększa ryzyko wystąpienia poślizgu tramwaju?
 84. W której porze roku warunki do jazdy tramwajem są…
 85. Jak powienien zachować się motorniczy, jeżeli główki…
 86. Jak powienien zachować się motorniczy, jeśli zauważy…
 87. W jaki sposób powinno być ustawione wewnętrzne…
 88. W jakiej sytuacji motorniczy może rozpocząć jazdę…
 89. Kiedy motorniczy może zwiększyć prędkość pokonując…
 90. Co w tej sytuacji powinien zrobić motorniczy…
 91. W jakiej sytuacji, podczas jazdy, motorniczemu wolno…
 92. W który z wymienionych systemów hamowania powinien…
 93. Co należy sprawdzić w pierwszej kolejności jeśli po…
 94. Jakie napięcie powienien wskazywać woltomierz po…
 95. Co powienien zrobić motorniczy, jeśli po załączeniu…
 96. Jaki skutek wywołuje wciśnięcie pedału lub wychylenie…
 97. Czym najczęściej spowodowany jest zanik rozruchu?
 98. Co zrobisz, by zmniejszyć efekt wewnętrznego…
 99. Jak motorniczy powinien ustawić prawe zewnętrzne lusterko?
 100. Z jaką dopuszczalną prędkością możesz jechać w…
 101. Jak powinieneś zachować się, aby jechać z prędkością…
 102. Jak powinien zachować się motorniczy przy…
 103. Na czym polega zjawisko "pocenia się szyn"?
 104. Jak powinien zachować się kierujący tramwajem, gdy…
 105. Co powinien zrobić motorniczy przed wjechaniem na zwrotnicę?
 106. Co powinien zrobić motorniczy widząc sygnalizator…
 107. Na czym polega prawidłowa technika kierowania tramwajem?
 108. Co powinieneś zrobić jeżeli na skutek wypadku…
 109. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz…
 110. Do jakiego miejsca obowiązuje maksymalna prędkość…
 111. Jaka powinna być prędkość przejazdu przez krzyżownicę…
 112. Do jakiego miejsca obowiązuje maksymalna prędkość…
 113. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość tramwaju…
 114. Z jaką prędkością możesz kierować tramwajem na drodze…
 115. W jakiej sytuacji najtrudniej jest ocenić odległość…
 116. Jaki odstęp należy zachować od poprzedzającego tramwaju?
 117. W jaki sposób wykonasz hamowanie służbowe tramwajem?
 118. Czy w tej sytuacji jednoczesna jazda obu tramwajów na…
 119. Jakie mogą być przyczyny nieprzylegania iglic zwrotnicy?
 120. Co może być przyczyną nadmiernego poślizgu?
 121. Co może być przyczyną nadmiernego poślizgu tramwaju…
 122. W jakim przypadku zalecane jest stosowanie piasecznic…
 123. Jakie czynniki mogą ograniczać pole widzenia motorniczego?
 124. Który z wymienionych czynników może mieć wpływ na…
 125. Czy wzrost prędkości może mieć wpływ na sposób…
 126. Jaki czynnik może zakłócić prawidłowy sposób…
 127. Czy możesz przejeżdżać pod izolatorem sekcyjnym z…
 128. Podczas przejazdu przez jaką zwrotnicę ma miejsce…
 129. Co należy uwzględnić podczas przejazdu przez…
 130. Jakie ustawienie nawrotnika może być przyczyną braku…
 131. Jakie ustawienie nawrotnika może być przyczyną braku…
 132. Jakie ustawienie nawrotnika może być przyczyną braku…
 133. Co należy zrobić w przypadku pojawienia się…
 134. Jak powinieneś ustawić zwrotnicę najazdową sterowaną…
 135. Jak powinieneś ustawić zwrotnicę zjazdową w przypadku…
 136. Co służy do zmiany położenia iglicy w zwrotnicy…
 137. Co służy do zmiany prędkości jazdy?
 138. Co umożliwia jazdę tramwajem do tyłu?
 139. Czy możesz kontynuować jazdę z pasażerami, po…
 140. Których z podanych rodzajów hamulców, nie można…
 141. Którego, z podanych rodzajów hamulców, nie ma…
 142. Co, między innymi, należy sprawdzić przed…
 143. Co, między innymi, należy sprawdzić przed…
 144. W jakiej pozycji powinien znajdować się sprzęg…
 145. Czego nie należy robić w trakcie sprzęgania ze sobą…
 146. Czego nie należy robić w trakcie sprzęgania ze sobą…
 147. Czym może być spowodowane rozłączenie stycznika…
 148. Jaki dokument uprawnia do kierowania tramwajem?
 149. Co mogą spowodować niskie obrzeża kół biegowych?
 150. Co może spowodować wyszczerbiona wkładka grafitowa…
 151. Czym może być spowodowane samoczynne załączenie się…
 152. Co należy zrobić w przypadku braku zadziałania…
 153. Jaka powinna być odległość dolnej krawędzi…
 154. Co może być przyczyną wydobywania się dymu z wózka…
 155. Czy w przypadku stwierdzenia przepalenia jednej linki…
 156. W jaki sposób należy wykonać nagłe hamowanie tramwajem?
 157. Co może spowodować uszkodzona przetwornica wirująca?
 158. W jakiej sytuacji zaleca się stosowanie piasecznic…
 159. Co powinieneś zrobić kierując tramwajem wyposażonym w…
 160. O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem holowania…
 161. O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem spychania…
 162. O czym należy pamiętać podczas spychania uszkodzonego…
 163. Co powinieneś zrobić w przypadku agresywnego…
 164. O co należy zadbać, w pierwszej kolejności, w…
 165. W jaki sposób zorganizować ewakuację pasażerów…
 166. Jak należy się zachować w przypadku pożaru wewnątrz…