Darmowe testy na prawo jazdy na rok 2023

Egzamin teoretyczny jest zdawany jako test jednokrotnego wyboru na komputerze w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, gdzie każda osoba otrzymuje indywidualny zestaw 32 pytań. Test składa się z dwóch części:

  1. 20 pytań z wiedzy podstawowej z możliwością odpowiedzi "tak" lub "nie". Osoba egzaminowana ma 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania i kolejne 15 na odpowiedź.
  2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, gdzie należy wybrać jedną z trzech propozycji odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C. Osoba egzaminowana ma 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem oraz udzielenie odpowiedzi.

Żeby zaliczyć egzamin, musisz zdobyć co najmniej 68 punktów z 74 możliwych. Pytania są punktowane w zależności od tego, jak ważne są dla bezpieczeństwa na drodze: od 1 do 3 punktów. Nie można cofać się do wcześniejszych pytań. Cała część teoretyczna egzaminu trwa 25 minut. Filmy ilustrujące pytania wyświetlają się jednokrotnie i zatrzymują na ostatniej klatce, która pozostaje na ekranie przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.